gmgsgoeq.jpg
شهاب
افرادي كه توانايي لبخند زدن و خنديدن دارند، موجوداتي برتر هستند. (ويليام شكسپير)
8
gmgsgoeq.jpg
شهاب
دیدین تابستون چه زود تموم شد، از ۳ ماه فقط ۱ ماهش مونده!
.
.
.
.
.
.
حالا اگه مهر بود الان تازه زنگ دوم بود
12