ezewezda.jpg
دوستانه
زندگی کتابی است پر ماجرا هیچگاه انرا به خاطر یک ورقش دور نینداز.
10
fvfrfudv.jpg
رویا
مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن.
3
ijicifgg.png
لایک کن
کلاغ و طوطی هردو زشت آفریده شدند...

طوطی اعتراض کرد و زیبا شد و کلاغ به رضای خدا راضی شد...

"اکنون طوطی در قفس است و کلاغ آزاد
5
fvfwfpdr.jpg
مهسا
سعی کن با همه چیز کنار بیایی...

فرار نکن...

زمین به شکل احمقانه ای گرد است...

رسول یونان (نویسنده ایرانی)
12
fvfwfpdr.jpg
مهسا
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)
6
fvfrfudv.jpg
رویا
وقتی یه بچه کوچیک رو به هوا میندازید اون همش میخنده چون مطمعنه بچه رو میگیرید... اینو میگن اعتماد
8
clclcoap.jpg
ملوس
فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها را متقاعد کنی که فریب خورده اند!

مارک تواین
7
edebeecf.jpg
قوریل انگوری
مهربانی را وقتی دیدم که کودکی داشت آب شور دریا را با آبنبات چوبی کوچکش شیرین‌‌ می‌کرد !
6
dhdgdjbk.jpg
عاشق تنها
برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کنبرای اداره کردن دیگران از قلبت
14
ezfbeucw.jpg
سینا
آدما بازی رو دوست دارن این تو هستی ک باید انتخاب کنی هم بازی میخوای؟؟؟؟؟؟ یا اسباب بازی؟؟؟!!!!!!!!
17