didkdebg.jpg
ندا تنها
وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه.

وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه.

وقتی خوابت‌‌ می‌آد یه چرت کوچیک خوشبختیه.

خوشبختی یه مشتی از لحظاته ...یه مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار‌‌ می‌گیرن یه خط رو‌‌ می‌ سازن..
28
fvfwfpdr.jpg
مهسا
زندگی کتابی است پر ماجرا هیچگاه انرا به خاطر یک ورقش دور نینداز
3
dhdgdjbk.jpg
عاشق تنها
برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کنبرای اداره کردن دیگران از قلبت
14
eyexezda.jpg
نیما ۶۹
خدا پرسید میخوری یا میبری؟
و من گرسنه پاسخ دادم میخورم
چه میدانستم لذت ها را می برند، حسرتها را می خورند … ؟

حسین پناهی
2
baasauir.jpg
آیشا
سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش
1
gmgsgoeq.jpg
حمید
پشت سرم حرف بود…
حدیث شد…
می ترسم آیه شود !
سوره اش کنند به جعل !
بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل!
4
abaajvhw.png
شیوا
موقیتی که بدست می اید شامل ۹۹٪ شکست و ۱٪ پیروزی میباشد.
سوشیرو هندا
هیچ گاه از شکست های خود مایوس نشوید چراکه با هر شکست یک قدم به پیروزی نزدیک شده اید.
4
abaajvhw.png
شیوا
در زمان حال زندگی کن
که بر نمیگردد نمی آیند
و آینده شاید نیاید ...
3
abaajvhw.png
شیوا
" به خاطر بسپار "

- زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.

- تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.

-زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛ با "تحول" آغاز میشود.

- لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"، شروع کن تا بزرگ شوی ...

- اگر قبل از رفتن کسی خوشبخت بودید ؛ بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید...

- باد با چراغ خاموش کاری ندارد ؛ اگر در سختی هستی بدان که روشنی...

- ما فقط برای یک بار جوان هستیم ؛ولی با یک تفکر غلط می توانیم برای همیشه نابالغ بمانیم ...

- بخشش؛ گذشته را دگرگون نمی سازد؛ ولی سبب گشایش آینده می شود...

- و در آخر :
ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود؛ اما می توانیم تعیین کنیم چقدر از زندگی بهره ببریم...

نمی توانیم تک تک اعضای صورتمان را انتخاب کنیم؛ اما می توانیم انتخاب کنیم که چهره مان چگونه به نظر برسد...

نمی توانیم پیش آمدن لحظات دشوار زندگی را متوقف کنیم؛ اما میتوانیم تصمیم بگیریم زندگی را کمتر سخت بگیریم..
4
abaajvhw.png
شیوا
اگر عقل امروزم را داشتم کار های دیروزم را نمی کردم
ولی
اگر کار های دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم
11